Välkommen till Skarv Sthlm för hjälp vid stress, utmattning och depression.

Hur vi tänker och vad vi känner är viktigt. Det säger oss något om var vi är. Det är där vi kan börja må bättre. I tanken. För har vi fler positiva tankar om oss själva och andra, om vår situation, så kommer vi att må bättre. Det låter flummigt men tanken har enorm kraft och påverkar oss hela tiden. Därför vill jag visa människor att hur och vad vi tänker också är något som vi kan styra över och välja. Agera istället för att reagera.

stage_1558776846.jpeg

Om stress, utmattning och depression.

 

Jag tycker att det är viktigt att inte bara behandla symtomen stress, utan att också titta på de faktorer som lett till reaktionen. Ofta handlar det om beteendemönster som funnits med oss under lång tid. Att behandla symtomen utan att titta på anledningen till uppkomsten av kronisk stress och utmattning gör att risken att hamna där igen blir onödigt hög.

I min behandling fokuserar jag på de tankemönster och beteenden som du har idag. Är de till gagn för dig eller agerar du utefter gammal vana? Ofta handlar det om en vana vid att ta hand om andra och se till andras behov först och främst. Ofta är det personer som har svårighet att säga nej och brottas med skuldkänslor. Det kan handla om en ovana att identifiera och lyssna på sina egna behov och sin egen vilja. Genom att jobba med detta är det möjligt att börja tänka på ett nytt sätt, där den egna personen hamnar mer i centrum. Först då är det möjligt att börja ta ansvar för sina egna behov och att sätta sunda gränser. Det handlar om att bygga upp ett skydd mot stress och utmattning som håller på lång sikt. Detta tror vi endast går att göra på riktigt om man tar sig tid att se till varför personen i fråga har hamnat i stress. Det är inget som görs på en dag, men med lite tid kan du verkligen bli hjälpt på riktigt. Vi anpassar behandlingen och den takt vi jobbar i efter dig och var du befinner dig exakt nu.

Fysisk och psykisk utmattning.

 

Även när det kommer till depression är det viktigt att ta tid på sig för att faktiskt förstå vad som ligger bakom reaktionen. Både stress och depression är tillstånd där kroppen nått en punkt av total utmattning. Energin är slut och kroppen blir som en tom ballong. Ofta handlar det om att man har tänjt på sina gränser om och om och om igen, utan att kanske vara medveten om att det är det som har skett. Fysisk utmattning och psykisk utmattning, som depression får sägas vara, är produkten av lång tid av nedbrytning. Det är starka signaler på att något är fel. Ofta handlar det om stora processer i livet. Att vi gjort saker om och om igen som inte varit i vårt bästa intresse. Såklart att det kan röra sig om livssituationer som vi inte kan styra över, såsom tex förlust av en kär person, men den typen av depressiva tillstånd är mer konkreta och kanske lättare att förstå. Den sortens depression som inte har någon tydlig anledning, som bara är. Dessa kan vara svårare att greppa, både för personen själv och omgivningen. I de fallen kan det vara svårt att veta vad som skulle kunna göra saken bättre.

Agera istället för att reagera.

 

Depression och stress är tillstånd där kroppen tydligt säger ifrån. Och det ska man ta på allvar. Jag vill gärna se det som en möjlighet att ändra på saker och leva bättre. Människor är som bekant vanedjur, men ibland utvecklar vi vanor som leder oss i fel i riktning. Depression, ångest, stress, utmattning osv är de yttersta tecknen på att något är fel, men också att vi faktiskt kan göra något åt det. Ingenting är hugget i sten och jag på Skarv Sthlm vill få mina besökare att förstå att de själva kan ta makten över sina egna liv. Att de är agenter och kan välja att leva så som de själva vill. Det är ingen lätt sak såklart. Först behöver man kunna identifiera vad man vill. Det är ofta ingen lätt uppgift i sig. Vi är vana att följa med och agera utefter vad som händer oss. Det är just det som jag vill hjälpa människor att sluta göra. Tanken är att själv sätta sig i förarsätet och styra sig eget liv. Att bli medveten om sina vanor och beteendemönster är ett första steg till att kunna göra aktiva val, att agera istället för att reagera. Det är bland annat vad jag hjälper dig med.

Vid stress och depressiva tillstånd saknar kroppen energi. Man har kanske levt på reservmotorn ett tag och tömt ut alla sina resurser. För att må bättre är ett viktigt steg att hitta energi igen. Att tanka. Detta kan såklart göras genom vila och återhämtning. Men jag tror att det finns en enorm kraft i att inse och acceptera vad som har lett till problemet. Det är på ett sätt att hitta energi inom sig själv. Att förstå. För när du förstår vad som har hänt har du möjligheten att ändra på det. Det finns en slags kreativ energi i insikten att det faktiskt går att välja själv.

Acceptans och förlåtelse.

 

Acceptans är en viktig komponent för att komma vidare. Acceptans i sig behöver inte vara något passivt. Det är att förlåta sig själv och säga ja, det här påverkar mig. Det är att se sina brister och vad man gjort tokigt. Det är att acceptera att inte vara perfekt, men också att säga till sig själv att det är okej att misslyckas. Det är en ständig process av att tänka snällare tankar. Om sig själv, om andra, om livet. För om man går runt och tänker elaka saker om sig själv 24 timmar om dygnet, hur ska man då kunna känna sig som annat än dålig? Hur vi tänker och vad vi känner är viktigt. Det säger oss något om var vi är. Det är där vi kan börja må bättre. I tanken. För har vi fler positiva tankar om oss själva och andra, om vår situation, så kommer vi att må bättre. Det låter flummigt men tanken har enorm kraft och påverkar oss hela tiden. Därför vill jag visa människor att hur och vad vi tänker också är något som vi kan styra över och välja. Agera istället för att reagera.

En PT för själen. På dina villkor.

 

Jag vill vända mig till människor som lägger ner mycket tid, kraft och energi på att fundera över sina kroppar. Vad de äter, vad de tränar, hur de ser ut, vad andra tycker om dem osv. Den typen av kraft vill jag hjälpa dem att lägga på sitt psykiska mående också. Att skaffa en PT för själen har jag sagt, och det är vad jag önskar vara. Det är inte lätt att klara av att förändra sig själv. Det är svårt och tar tid. Men med hjälp är det extremt möjligt.

Jag tycker inte att mental utveckling och psykisk hälsa ska vara en kostnadsfråga. Därför håller jag så låga priser som möjligt och erbjuder mina besökare att dela upp sin betalning. Jag erbjuder paketpriser för serier av samtal. Självutveckling genom Skarv Sthlm ska vara på dina villkor. Därför har jag tider på kvällar och ibland helger. Jag förstår att livspusslet är krävande nog som det är, och ofta blir mental hälsa något som skjuts på framtiden. Det vill jag ändra på. Kom till min mottagning när du har tid, betala nu eller senare. Huvudsaken är att du kommer. Huvudsaken är att du vill. Sedan löser vi resten.

Välkommen!