16652494-2.jpg

Oavsett vad du säger till dig själv blir det sant.

Vilken historia berättar du för dig själv varje dag?

Välkommen på samtalsterapi hos Skarv Sthlm.

 

Samtalsterapi på Götgatan 11 eller telefon.

Hos mig får du hjälp med samtalsterapi och psykologisk rådgivning av utbildad beteendeanalytiker och samtalsterapeut. Behandlingen anpassas efter just dig och dina behov. Mottagningen finns centralt vid Slussen på Södermalm i Stockholm. Samtalsterapi ges också över telefon och fungerar på precis samma sätt som samtal på plats på mottagningen.

 

Kombinationsmetod.

Skarv Sthlm tillämpar en individanpassad behandlingsform, där dina behov sätts i fokus. Jag tror inte att människor passar in i förutbestämda mallar och därför utgår inte mitt behandlingssätt utifrån någon förutbestämd mall. Tanken med Skarv Sthlm är att arbeta med flera olika tekniker och med grund i psykologiska teorier och empirisk forskning inom psykologi. Det är viktigare för mig att du får rätt hjälp än att en specifik metod används.

Individanpassad behandling.

Välkommen att vända dig till mig för hjälp i livets alla tänkbara situationer. Skarv Sthlm erbjuder samtalsterapi och parrådgivning för privatpersoner. Samtalsterapi inleds med ett första möte på plats hos mottagningen på Mosebacke på Södermalm eller på telefon. Du får berätta i lugn och ro vad du önskar hjälp med. Därefter får du ett förslag på hur jag kan gå vidare för att hjälpa dig. Varje situation och människa är unik. Därför utvecklar vi en behandlingsplan utifrån dina specifika behov och önskemål. Varmt välkommen att höra av dig!

 

Grundlig teoretisk bakgrund.

Specifikt bygger behandlingen på:

Anknytningsteori
ACT

Beteendevetenskap
Personlighetsteori
Forensisk psykologi
Utvecklingspsykologi
Neuropsykologi
Affektiv neuropsykologi
Kognitiva funktioner
Emotionspsykologi
Genuspsykologi
Socialpsykologi
Evolutionära aspekter av beteende

 

Jag anpassar behandlingsmetoden till dig istället för dig till behandlingsmetoden.

Ditt autentiska jag är värt att få plats.

Det vi strävar efter är att hitta och göra plats för ditt autentiska jag. Det är den personen vi vill stärka och ge utrymme. Ofta är den autentiska delen av oss det som fått minst fokus hittills i livet. Men jag lovar dig att den finns där. På ett opretentiöst och tryggt sätt får du hjälp att hitta tillbaka till den del av dig själv som bara -är-, helt utan analys, värdering eller censur. Den personen är värd att ta plats!

stage_1558776702.jpeg

Mer om att gå i samtalsterapi hos Skarv Sthlm

 

Jobbar inte med plåster.

 

Tanken bakom Skarv Sthlm är att erbjuda hjälp som faktiskt ger effekt. Du ska känna att samtalsterapin ger dig något som går att ta på, och att du så småningom kan se tillbaka och tänka ”oj, vad långt jag har kommit”. Detta betyder att fokus aldrig ligger på att behandla symtom. Jag på Skarv Sthlm jobbar inte med plåster eller kortsiktiga lösningar. Istället jobbar jag med dig som en helhet, och låter mig inte begränsas av metod eller mallar.

Min absoluta erfarenhet är att det tillvägagångssätt jag använder mig av på Skarv Sthlm ger positiva effekter på alla delar av ditt liv. Se det därför som en holistisk investering att komma på samtalsterapi hos mig. Du behöver inte ha formulerat vad problemet är eller vad exakt du vill sträva efter. Tillsammans gör vi en heltäckande resa med syftet att du ska känna dig hel på alla plan.

Vem är du i allt?

 

I samtalen sätter vi igång en process som närmast kan liknas vid ett utredningsarbete. Vi benar ut det som du upplever som jobbigt eller svårt idag, och plockar upp ledtrådar till varför det är så från tidigare perioder i livet. På så sätt får du möjlighet att se dig själv med nya ögon och ifrågasätta sådant som du tagit för självklart. Ofta ger den här processen många tänkvärda insikter, som i sig bidrar till en ny medvetenhet och förståelse för dig själv.

Men vi stannar såklart inte där. Att säga att ”ja, så här var det” betyder inte att det som var har blivit bearbetat, eller att du måste acceptera och nöja dig. Tvärtemot! Ofta påverkar gamla tanke- och beteendemönster oss tills vi plockar upp dem till ytan och inspekterar dem. Genom att vända och vrida på föreställningar och övertygelser kan vi reda ut vad som faktiskt är du, och vad som inte är det. Detta ger dig möjligheten att välja bort det som du inte mår bra av och omfamna det som är du på riktigt.

Ditt autentiska jag.

 

Det vi strävar efter är att hitta och göra plats för ditt autentiska jag. Det är den personen vi vill stärka och ge utrymme. Ofta är den autentiska delen av oss det som fått minst fokus hittills i livet. Men jag lovar dig att den finns där. På ett opretentiöst och tryggt sätt får du hjälp att hitta tillbaka till den del av dig själv som bara -är-, helt utan analys, värdering eller censur. Den personen är värd att ta plats!

Välkommen!