Välkommen till Skarv Sthlm för hjälp med medberoende.

Det kan handla om att känna ett starkt behov av att ta hand om andra, lyssna in och känna av stämningar, signaler och tecken från andra människor, att försöka anpassa sig efter andras viljor, uttalade eller upplevda, att ha svårt att sätta- och värna om egna gränser, men också om att helt enkelt känna sig utnyttjad, trampad på, förbisedd eller tagen för given.

IMG_4105.jpg

Om medberoende.

 

Olika former av medberoende är en stor och viktig del av mitt arbete på Skarv Sthlm. Ofta handlar det om tendenser att se till andras behov först, medan egna behov hamnar i skymundan. Kanske är det svårt att ens identifiera vad de egna behoven är och ännu svårare att lyssna till dem och låta dem vara i fokus. Detta är inte ovanligt och inte konstigt.

Ofta tar det sig uttryck på det mest konkreta sättet genom att ha extremt höga krav på sig själv, att alltid kämpa för att leva upp till egna- och andras förväntningar samtidigt som det aldrig är riktigt tillräckligt, att ha en känsla av att kunna klara av vad som än kommer i ens väg, att vara i konstant krishantering, att känna sig nästintill odödlig men samtidigt ha svårt att slappna av och finna ro. Olika former av svårigheter i relationer är ett annat sätt där tanke- och beteendemönster blir synliga, och där känslor av rädsla, ångest, panik och ensamhet kan bli påtagliga.

Inte bara vid missbruk.

 

Konceptet medberoende, eller codependency på engelska, kan ibland tolkas som att det enbart handlar om att en person möjliggör en annans missbruk. Jag ser det gärna som att medberoende benämner fenomenet att det egna självvärdet, den inre tryggheten, själsligt lugn och känslor av att vara tillfreds med livet förläggs på en annan person. -Den andra- blir det i tillvaron som med sin närvaro bekräftar den egna existensen. Det kan handla om att känna ett starkt behov av att ta hand om andra, lyssna in och känna av stämningar, signaler och tecken från andra människor, att försöka anpassa sig efter andras viljor, uttalade eller upplevda, att ha svårt att sätta- och värna om egna gränser, men också om att helt enkelt känna sig utnyttjad, trampad på, förbisedd eller tagen för given.

Dessa känslor är inget som du ska behöva tyngas av.

Återfå kontakten med dig själv.

 

Hos Skarv Sthlm får du hjälp att återfå kontakten med dig själv och att se dina egna mönster, både i tanke och handling.

Dessa mönster har du förmodligen haft med dig sedan väldigt tidig ålder. Små barn har förmågan att anpassa sig till nästintill vilka omständigheter som helst. Detta är en överlevnadsstrategi som utformas utifrån vad barnet märker fungerar i relationen till personerna i barnets närhet. Här behöver det inte nödvändigtvis handla om stora trauman för att strategierna som utvecklas i barndomen ska ställa till problem i vuxen ålder.

Det kan tex röra sig om att ha vuxit upp med emotionellt frånvarande eller omogna föräldrar som inte har sett och bekräftat, föräldrar som varit fokuserade på sina egna svårigheter såsom missbruk, psykisk ohälsa, ekonomiska problem, eller som haft ett eget medberoende. Om barnets behov inte varit i fokus hos föräldrarna är det följaktligen svårt för personen att sätta sina egna behov i fokus i vuxen ålder.

Du är värdefull och tillräcklig.

 

Genom att se dig själv, samt hur och varför dina mönster har uppkommit, får du möjlighet att välja själv. Målet är att gå från att reagera per automatik till att agera medvetet och utifrån egen vilja. Detta kommer genom insikten att du är den viktigaste personen i ditt liv. Du är värdefull och tillräcklig. Och du är inte ensam.

Välkommen att boka samtalsterapi hos mig för att reda ut och förstå vad det är som gör att du reagerar och känner som du gör, varför det är så samt hur vi kan hjälpa dig att släppa de mönster som inte tjänar dig idag.

Under hösten 2019 kommer även workshops att hållas kring ämnet medberoende. Mer info om dessa kommer inom kort. Vid intresse maila gärna till info@skarvsthlm.com

Varmt välkommen!

 

“Ett relationsmönster där en människa försöker finna en avsikt, mening eller orsak genom sitt förhållande med en annan människa.”

— Definition Medberoende på svenska

Mer om medberoende och hur du kan bli hjälpt

 

Program för Medberoende — Sluta vara osynlig.

 

En viktig del av arbetet som jag gör på Skarv Sthlm handlar om att belysa och behandla olika former av medberoende. Medberoende är ett lurigt ord på svenska som inte riktigt förmedlar bredden av konceptet. Ofta blir ordet medberoende något som endast för tankarna till att leva med en missbrukare av något slag. Men medberoende är så mycket mer än detta. Beroenden kan ta sig många olika uttryck. Det koncept som här kallas medberoende, och som Skarv Sthlm till stor del arbetar med, handlar i första hand om beroendet av en annan människa

Jag vill här lyfta upp konceptet medberoende som något extremt vanligt och viktig. Men också något som många mår dåligt av. Skarv Sthlm erbjuder effektiv hjälp vid medberoende

Kan du vara medberoende?

 
  • Sätter du ofta andra före dig själv?

  • Har du svårt att identifiera och värna om din egen vilja och dina behov?

  • Har du en inneboende känsla av ensamhet och utanförskap?

  • Får du ofta höra att du är bra på att ta hand om andra men inte dig själv?

  • Känner du dig ansvarig för att människor i din närhet har det bra?

  • Är du rädd för att vara otillräcklig?

  • Känner du dig ofta sviken av andra eller inte sedd?

  • Blir du lätt beroende av andra människor så som exempelvis en partner?

  • Känns det ofta tomt och meningslöst när du inte är med den personen?

  • Går du ofta med på att göra saker som du egentligen inte vill?

Du är inte ensam och hjälp finns att få.

 

Om någon eller flera av dessa frågor känns bekanta ska du veta att du inte behöver ha det så. Den här typen av känslor är inget du behöver eller ska finna dig i. Du är inte ensam och det finns stöd och hjälp att få.

Skarv Sthlm hjälper dagligen människor med dessa frågor. Målet är att du ska leva ett liv du trivs med och som du känner är rätt för dig. Målet är att du ska känna att det är du som väljer hur ditt liv ska se ut, och att du i dig själv är mer än tillräcklig.

Nu introducerar jag på Skarv Sthlm ett speciellt program som hjälp vid medberoende. Detta är ett program som kan genomföras på plats eller på distans. Det är också möjligt att kombinera distanskontakt med samtal på plats. Programmet utformas individuellt utifrån dina specifika behov, omständigheter och önskemål men sträcker sig över minst en månad. Detta för att det ska vara möjligt att finna, förstå och ersätta gamla tanke- och beteendemönster som ställer till problem.

För att ta del av specifikt inriktad terapi vid medberoende — fyll i formuläret nedan så kontaktar jag dig inom kort!

Delta i Skarv Sthlms program för medberoende.

Namn *
Namn